اردو کتابونه   (2)
څانګه:   اردو کتابونه       ليکوال:   جامعة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   April 13, 2017
څانګه:   اردو کتابونه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   September 9, 2014
|       کورپاڼه       |       عکسونه       |       پوسټرونه       |       ارشيف       |       اړيکه       |