کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
آیاپه هبه شوي شي کي اولاد د رجوع حق لري؟

څانګه: کتاب الهبة والصدقة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: March 10, 2015