کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
بېله اودسه قران لرونکی تلیفون استعمالول

 

څانګه: کتاب الحضر والاباحة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: November 25, 2014