کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
ایا په هبه کي د قبض وروسته رجوع روا ده؟

څانګه: کتاب الهبة والصدقة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 21, 2014