کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
اجیر څه وخت د اجرت مستحق ګرځي؟


څانګه: کتاب الاجارة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 9, 2014