کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
ایا پلار پر زامنو جایدادخرڅولای سي؟

څانګه: کتاب البیوع
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: May 3, 2014