کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د ميلاد ورځ لمانځل د شريعت له نظره

څانګه: کتاب الایمان والعقائد
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: April 21, 2014